WIE ZIJN WIJ

Dit privacy statement (“Privacy Statement”) is van toepassing op het gebruik van (persoons-)gegevens (“Persoonsgegevens”) die worden verzameld op de websites van en worden beheerd door 365 Business Support.

365 Business Support respecteert de privacy van alle gebruikers van (sociale media van) haar websites en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door 365 Business Support met betrekking tot haar website’s, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Ons website-adres is: https://www.365 Business-support.nl.

GEGEVENSVERWERKING

Wanneer u deze website bezoekt kan 365 Business Support zowel direct als indirect Persoonsgegevens over u verzamelen. 365 Business Support gaat vertrouwelijk om met deze Persoonsgegevens en heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw Persoonsgegevens te beschermen.

De door u verstrekte Persoonsgegevens zullen door 365 Business Support gebruikt worden ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om (marketing)diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen, en om (web)statistieken te ontwikkelen. Daarnaast kan 365 Business Support en aangesloten partners uw Persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over producten, diensten en aanbiedingen van partners en/of derden die mogelijkerwijs interessant voor u zijn. 

Uw Persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen partners en/of gelieerde ondernemingen van of anderszins gerelateerd zijn aan 365 Business Support.

VERSTREKKING AAN DERDEN

365 Business Support kan voor het aanbieden van diensten gebruik maken van Partners en door haar ingeschakelde derden. Deze van partners en/of derden krijgen de beschikking over uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten.

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Door middel van cookies kan 365 Business Support uw belangstelling in kaart brengen zodat de website van 365 Business Support kan worden verbeterd. Tevens kan de door u bezochte website van 365 Business Support zich naar uw gebruik ervan instellen. Ook kan 365 Business Support de informatie gebruiken om u gerichte informatie toe te zenden. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Indien u ervoor kiest om het gebruik van cookies uit te schakelen dan kan dit ertoe leiden dat de bezochte website niet optimaal functioneert.

WEBSITES VAN DERDEN

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van van partners en/of derden die door middel van deze website, bijvoorbeeld via links, kunnen worden bezocht. 365 Business Support draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw Persoonsgegevens door deze van partners en/of derden.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van van partners en/of derden die door middel van deze website, bijvoorbeeld via links, kunnen worden bezocht. 365 Business Support draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw Persoonsgegevens door deze van partners en/of derden.

DELEN INFORMATIE

Het kan nodig zijn dat wij de informatie die we beheren toch moeten delen. Dit gebeurt alleen bij vermoeden van illegale activiteiten. Denk aan fraude, bedreiging van de veiligheid van personen, schending van onze leveringsvoorwaarden, of andere zaken die voortvloeien uit een wettelijke verplichting.

OVERDRAGEN

Ook kunnen we de gegevens in ons beheer overdragen als 365 Business Support fuseert met, of overgenomen wordt door een andere partij. Als dit inhoudt dat de privacy statement verandert, zullen we de gebruikers eerst hierover inlichten.

CONTACT

De verwerking van Persoonsgegevens geschiedt zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming AVG/GDPR en andere relevante wet- en regelgeving. Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven en u deze niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de wijze waarop 365 Business Support omgaat met Persoonsgegevens dan kunt u contact me ons opnemen via info@365business-support.nl.

WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT

365 Business Support behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Voor het laatst gewijzigd: 22-11-2022