365 Business Support met KvK-nummer 60854545, wil je hartelijk welkom heten op www.365business-support.nl ( Website ). Door onze Website en APP te gebruiken stem je met deze disclaimer in. 365 Business Support kan de inhoud van de Website, APP deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze Website en APP is zorgvuldig door ons samengesteld, maar je gebruikt onze Website of APP voor eigen risico. 365 Business Support zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de Website en APP zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze Website of APP altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van producten en diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

365 Business Support is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze Website of APP. Handelingen die je op basis van onze Website of APP of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen 365 Business Support en jou tot stand komen.

Ook voor aan onze Website of APP gekoppelde bestanden of voor op onze Website of APP opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt 365 Business Support geen aansprakelijkheid.

Je mag onze Website of APP gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten. 365 Business Support behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de Website of APP voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze Website of APP op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via info@365business-support.nl aan ons vragen.

The LinkedIn Corporation is rechthebbende van de woord- en beeldmerken LINKEDIN. 365 Business Support, eigenaar van deze Website en APP, is een onafhankelijke onderneming die op geen enkele wijze aan LinkedIn is verbonden. Waar op deze Website,  of APP de merken van LinkedIn worden gebruikt, is dat louter bedoeld om naar LinkedIn te verwijzen, en niet om daarmee de suggestie te wekken dat 365 Business Support op een directe dan wel indirecte manier commercieel verbonden is, noch dat er een overeenkomst bestaat tussen 365 Business Support en LinkedIn.

Voor het laatst gewijzigd op 22-11-2022